Make your own free website on Tripod.com
HARRAN UROLOJİ SEMİNERLERİ
urofocus | harran urology | urological links | nonurological links | index medicus journals | faq | e-mail | Medline
         
        Bütün Seminer Konuları

ÜRİNER SİSTEM RADYOLOJİSİ

Araş.Gör.Dr.Halil Ciftci

Üroloji de ,radoyoljik görüntüleme yontemleri,teknolojikgelişmelere paralel olarak baş döndürcü bir hızla gelişmektedidr.Gellişmiş görüntüleme yontemiolan USG ,CT, nukleer magnetik rezonans ürograafiye olan ihtiyacı azaltmışsadaürolojide standart görüntüleme yontemi ürografi halen yerini ve önemini korumaktadır.
Üriner sistem hastalıklarının tanısında X rad. Yontemlerden
yaygın olarak:
*DÜS(düs grafiler)
*Opaklı konvensionel grafiler
*USG(ultrasonografi)
*BT(Bilgisayarlı tomografı)
*Magnetik rezonans
*Anjiografi
*Sintigrafik yöntemler. Yaaygın olarak kullannılmaktadır

Hastanın hazırlanması:
X rad .öncesi hastalarda barsak temizliği arzu edilen bir durumdur.(10yaş altı çocuklarda baarsak temizliğine gerek yoktur.)Çünkü,üriner sistem dişi ekojeniteler ve barsak gazları giderilmiş olur.Ve daha iyi bir görünteleme elde edilmiş olur.Bu amaçla en sık kullanılanhint yağıdır.Yüksek radyoabsorbite özelliği ollan radyo apak kontrast maddeler vucut doku organları arasında kesin kontrast görüntü sağlarlar,bu yuzden diagnostik radyolojıde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu gun en çokkullanılan 3 değerli ıyot bileşiğidir.Bunun yanında yanetkisi az olduğu halde, maliyeti yüksek olan noniyonik iyodurler de kullanılmaktadır. Iv verilen kontrast maddelerin%75-80 glomerullerden filtre edilir%15-25 ise tubuller sekresyon yoluyla toplaayıcı sisteme geçerler
Yan etkiler :*infantlada
*DM lilerde
*Yaşlı,duşkun hastalarda
*Multipl myeloomlu hastalarda
*Hyper ürisemili hasttalarda dehidratasyon riski mevcutur.
%5 oranda kişilerde,ürtiker,hafif hypo tansiyon, bulantı , kusma,deri düküntuleri gibi genelde tedavi gerktirmeyen minur semptomlardır.%15oranında ağır yan etkiler denilen
*bronkospazm
*laringial ödem
*kv bozukluklar sayılabilir
bunlar yüksek risk gurubu hastalar olup işlem öncesi steroid ve antihistaminikler verilmesi yararlı olabilir.Kontras maddelere bağlı nefrotoksite sık değildir(konttrast öncesi serum kreatinin değerine bakılmalıdır) ayrıca kontras maddeninosmatik diürez etkisinden dolaayı dehidratasyon ve şok durumunda kontrendikedir Ürolojide kullanılan x -radyolojik görntüleme yöntemlerini kısaca gözden gecirelim.

1)DUS (Dus üriner grafiler)
Her ürolojik x-radyolojik incelenmesinden önce bir DUS alınmalıdır. Genlde yatarak direkt karın grafisi yaygın olarak kullanılır .DUS,te 11.kosta ve simfisis pubis graffiye olmaalıdır.DUS te böbrekler yyumuşak doku dansitesinde görülür,böbrek uzunlaamasına aksı psoas kasına paraleldır. Adult böbreği yaklaşik 12-14cm dir ,ve sol böbrek sağagöre 0.5-1 cm daha uzundur ve böbrekler uzunluk olarak Lı vertebra korpusu ileL3-L4 alt kenarı hizasındadır.Kc basısı nedeniyle sağ böbrek sola göre 1cmdaha aşağıdadır.
DUS,te A)yumuşak dokunun değerlendirilmesi
*kc ,dalak ,ve böbreklerin değişik nedenlerle yumuşak doku
gölgesinde büyüme.
*Psoas kenar değerlendirilir,eğer silinme varsa:
a)retro peritonal apse
b)hematom
c)Tm ve lenfoma düşün.
*Arterlerde kalsifikasyon varsa
a)A,S
b)kalsifiye aort anevrizması
c)kalsifiye dalak arteri
*pankreasın parankim kalsifikasyonu varsa
a)pankreatit
*böbreğin parankim kalsifikasyonu vaarsa
b)sngerimsi böbrek
b)kalsifiye papil
c)nefro kalsinosıs
d)böbrek Tm ,böbrek Tbc si
*kc parankim kalsifikasyonu varsa
a)ekinokokus granulosus
b)hem annjiom
*safra kesesi taşşi ,kalsifiye mezenterik lenf düğüm, flebit,böbrek ustü
bezininTm rüTbc, kistler ve hematom nedeniyle kalsifikasyon
*böbrekler ve üreter projeksionunda ttaşlar
a)ca fosffat
b)ca oxalat
c)ca NH3 fosfat,bunlar opak
d)sistin taaşları-semi opak
e)ürik asit,ksantin-non opak
*prostat kreçlenmesinde
a)kr prostatit
b)Tbc
*Üretra ve mesanedeopasiite
a)taş
b)yabancı cisim
c)kalsifiye penil protezz
d)üretra divertikülu
*Uterusta opasite varsa
a)kalsifiye myom
b)RIA
*Böbrek boyut farklılığı varsa
a)hypoplazik böbrek
b)kompansatuar hypertrofi
c)atrofik böbrek düşün
*Böbrekte eksen farklılığı varsa
a)Böbrek anomalilerini
*Böbrekte kenar duzensizliği varsa
a)böbrek Tm
b)böbrek kisti
c)karbonkül
d)poli kistik bbrek düşün
DUS ,te kemik yapının değerlendirilmesi
*osteoblastik ve osteolitik metasttazlar( prostat ca)
*osteoporos, osteomalazi
*pelvıs veya kalça eklemi displazisi
*spına bifida,spondylosis deformans
2)ÜROGRAFİLER
a)IVP (ınravenuz pyelografi)
b)retrograd ürogramlar
c)perkuttan antegrat ürogramlar
d)perkutan retrograt ürogramlar

Sayfa Başına