Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuruluş

Üroloji Anabilim Dalı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk Anabilim Dallarından biri olarak 1995 yılında Dr.Mahmut Ertürk ve Dr.Ercan Yeni tarafından kurulmuştur.

Öğrenci eğitimi

Üroloji Anabilim Dalı’nın öğretim üyeleri ilk yıllarda Tıp Fakültesi 2. sınıf genitoüriner sistem anatomisi derslerine öğretim katkısı yapmışlar ve bugüne kadar 3. sınıf preklinik ve 5.sınıf Üroloji stajı pratik ve teorik eğitimlerini üslenmişlerdir.

Klinik işleyiş

Üroloji Anabilim Dalı bugüne kadar binlerce hastaya ayaktan ve yatarak medikal servis vermiş, ayrıca yüzlerce önemli açık ve endoskopik ameliyatı başarıyla gerçekleştirmiştir. Üroloji Anabilim Dalı’nda kurulduğu tarihten itibaren endoskopik ve laparoskopik girişimler, ayrıca mikrocerrahi ameliyatları yapılabilmektedir. Önümüzdeki günlerde ESWL ünitesinin hizmete alınması ve ayrıca perkutan taş ameliyatlarına da başlanması planlanmaktadır.

 

 

 

Asistan Eğitimi

Üroloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi eğitimine ilk olarak 1999 yılında başlanmış ve bugün için 2 adet üroloji uzmanı yetiştirilmiştir. Düzenli hasta konseyleri, asistan eğitim toplantıları, aktif uygulamalı üroloji eğitiminin yanı sıra çok geniş yelpazede birçok akademik proje de yürütülmektedir.

Halk Eğitimi

Akademik ve klinik çalışmaların yanı sıra bölgesel görüntülü yayın organları yardımıyla bölge halkı, ayrıca internet sitesi yoluyla da tüm insanlara ürolojik hastalıklar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kurumsallaşma

Üroloji Anabilim Dalı bugün düzenli olarak yapılan Akademik Kurulları, sistematik evrak sirkülasyonu ve resmi logosu ile kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış bulunmaktadır.

Adres

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, 63100, Şanlıurfa

Telefon 414-316-8821

Fax 414-315-1181

E-mail urology@harran.edu.tr

   
Copyright 2005, Dogan Unal.
Last update: February 2005