Make your own free website on Tripod.com
HARRAN UROLOJİ SEMİNERLERİ
urofocus | harran urology | urological links | nonurological links | index medicus journals | faq | e-mail | Medline
         
        Bütün Seminer Konuları

ENDOÜROLOJİK GİRİŞİMLER

ENDOÜROLOJİK GİRİŞİMLER (ÜROLOJİDE ALETLİ MUAYENE YÖNTEMLERİ )
Ürolojide gerek tanı gerekse tedavi amacıyla aletlerin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır . Ürolojide kullanılan aletler beş ana grupta incelenmektedir :
1 . Kauçuk ve plastikten yapılmış olanlar
2 . Polietilenden yapılmış olanlar
3 . İpekten yapılmış olanlar
4 . Madenden yapılmış olanlar
5 . Diğer aletler
KAUÇUK VE PLASTİKTEN YAPILMIŞ OLANLAR :
A ) Üretral kateterler : Ürolojide en fazla kullanım alanı bulunana içleri boş olan kateterlerdir . Bunlar Nelaton , Foley ve Tieman kateterlerdir . 8’den 30’a kadar ikişer numara atlayaarak isimlendirilmektedir . Fransız skalasına göre numaralandırılmaktadır. (18F gibi) . Üretral kateterler üretranın devamlılığının ve kalibrasyonunun tayininde , mesane drenajı için , rezidüel idrarın tayininde , üretrografi ve retrograd sistografi çekiminde , solüsyonlarla mesane irrigasyonu için kullanılırlar. Nelaton üretral kateteri veya sondası ; düz ve içi boştur . Bir defalık mesane boşaltılmasının yanı sıra üreter veya böbrek taşı ameliyatlarında üreter alt ve üst bölümlerinde bir obstrüksiyonun olup olmadığının kontrolünde , üreter ve böbrek ameliyatlarında üreteral diversiyon (üretrostomi) için kullanılmaktadır .
Foley üretral kateteri veya sondası ; içi boş olup iki yolludur . Nelaton sonda gibi numaralandırılır . İçerisine sıvı verilerek ucundaki balon şişirilir . Böylece mesaneye tesbit edilmiş olur . Uzun süreli mesane drenajları , ameliyatlarda mesane drenajı , prostatektomi ve mesane tümörü gibi ameliyatlarda üretral kateterizasyon için kullanılır . Prostatektomi ameliyatlarında sistostomiye gerek kalmaması için üç yollu kateterler de yapılmıştır . Üçüncü yol irrigasyon sıvısının verilmesi için kullanılır . Uzun süreli mesane drenajı gereken durumlarda 14-15 günde bir değiştirilmesi gerekir . Aksi takdirde kateterin mesanedeki bölümü üzerinde kalsium , amonyum ve magnesium fosfat kristalleri çökerek taşlaşır . Bu taşlaşmada yabancı cisim olarak kabul edilen kateterin enfeksiyona yol açarak ya da bu yabancı cisim olan kateter üzerinde kristallerin çökmesi sonucu oluştuğu kabul edilmektedir . Yine uzun süreli kateterizasyon gereken hastalarda alkali idrar gelişimini önlemek için bol sıvı alımı , proteinden zengin diet , mesanenin çeşitli asidik sıvılarla irrigasyonu önerilmektedir .
Tieman üretral kateteri veya sondası ; içi boş olup tek kanallıdır . Kateterin uç bölümü kateterin çapına göre daha ince , öne doğru kıvrık , içi dolu ve serttir . BPH ve prostat kanserinde üretra deforme olduğu ve mesane boynu yer değiştirdiğinden diğer iki sonda ilerlemeyebilir . Bu durumda tieman kateteri tercih edilir . Ayrıca üretra darlıklarında darlığın geçilmesi sağlanır . Sert ve ucu sivri olduğu için 48 saat sonra çıkarılarak sağlanan pasajdan foley ya da nelaton sonda ilerletilir .
Tüm bu kateterlerin sterilizasyonu otoklavda yapılır . Normal buhar otoklavlarında antiseptik solusyonlar içerisinde 20-45dk bekletilmesi sterilizasyon için yeterlidir . Kaynamakta olan suda 10-15 dakika kaynatılarakta sterilize edilir .
Son zamanlarda yabancı cisim reaksiyonu olarak kabul edildiğinden üretral darlıklara yol açan bu kateterlerin silikon ile kaplanmış olanları da üretilmiştir .
B) Diversiyon kateterleri : Pezzer ve Malecott kateterleridir . Bunlar genellikle kauçuktan yapılmıştır . Nefrostomi ve sistostomi gibi üriner diversiyonlarda kullanılır.Uç kısmı topuz şeklinde olup 3-4 deliklidir .
POLİETİLENDEN YAPILMIŞ OLANLAR
A ) Üreter kateterleri : 3-10F kalınlığında ...

 

Sayfa Başına