HARRAN UROLOJİ SEMİNERLERİ
urofocus | harran urology | urological links | nonurological links | index medicus journals | faq | e-mail | Medline
         
        Bütün Seminer Konuları

ÜRODERMATOLOJİ VE CİNSEL YOLLA GEÇEN HASTALIKLAR

Araş.Gör.Dr.Halil Ciftci

Kontakt dermatit
Duyarlandırıcıların deriye dışarıdan değinnmeleri sonucunda ortaya çıkan ,spesifik allerjik mekanizmaya dayalı ,eritem ,ödem ve vezikülü elemanlarla kendini gösteren bir ekzematöz dermatittir.Dermatit ilk değinmede ortaya çıkmaz, kişinin daha önceden duyarlanmış olması gerekir.Allerjennin birim alana düşen yoğunluğu ve değinme sureside duyarllığın gelişmesini ve dermatitin şiddetini belirtmede etkilidir.
Derinin bazı bölgeleri daha duyarlı,bazıları aksine az duyarlıdıır.Göz kapakları ,scrotum ,aksilla gibi böllgeler çok duyarlıdırlar.Avuç içi ,ayak tabanı ve saçlı deri ise aksine çok dirençlidir .Penis ve scrotum cildinde görülen ,iritan maddelerin veya kendileri allerjik olan maddelerin yaptığı cilt lezyonnları,ki bu maddeler banyo sabunları ,şampuanlar ,deterjanlar,vajinal kullanılan kontraseptifler ve lokal tatbik edilen illaçlardır.Ayrıca sürtünme kaşınma ve terleme gibi lokal bir iritasyon sonunda, da meydana gelebilir
İlk belirti keskin sınırlı bir eritemdir.kaşıntı yanma erken dönemde başlar.çok az miktarda allerjenle değinmede hafif kaşıntı ve eritem görülüp bu dönemden daha illeri gitmeden 48-72 saatte solabilir.yeterli allerjenle değinmede olay ilerler eritemin ardından ödem gelişir bunu ekzemanın karekteristik elemannı olan veziküller izler şiddeli şekillerde bazen büller gelişebilir.Bül gelişmesi daha çok el ve ayaklarda görülür.Göz kapakları ve scrotumda ise ,tam tersine eritem ve ödem hakim olup vezikül görülmez.Bu cilt lezyonlarında kızarıklık, ödem, papül, vezikül ,bu bölgenin sulanması ve kepeklenmesi görülür.Lezyon kaşıntıya sebep olur.Enfekte olabilir
Tedavi:lezyona sebep olabilecek sabunlar, şampuanlar,vajınal kontraseptifler braktırılır.günde iki-üç defa cılt ılk su ıle yıkanıp kurulanır.sonra kortizonlu pomatlar sürülür.Enfeksiyon mevcudiyetinde A.B verilir.

Tinea cruris(inguinalis):
Dermatolojide mantar hastalıklarından en sık rastlananlar,yüzeyel
mantar hastalıklarıdır.Bunlar çokluk sırasına göre dematophtsis,moniliasis ve Tinea versicolor dur.Dermatofitozlar yerleştikleri bölgelere göre aşağıdaki şekilde incelenecektir.
A)Tinea capitis
b)Tinea corporis
c)Tinea pedis et manum
d)Tinea inguinalis(cruris)
e)Tinea unguium
f)id mycide dermatophytid
Tinea cruris:sıklıkla epidermophyton, daha az olarak da trichophytonlar sebeb olmaktadır .Uyluk iç kısmı ile kasıkta yerleşip cilt lezyonlarına sebep olurlar .
Erkeklerde daha sık görülür.Kırmızı renkte .,sınırları belirgin küçük lekeler yaparlar .Oldukça kaşıntılıdır.cilt lezyonları gittikçe genişleyyip birbiriyle birleşirler.Ciltte hafıf kabarık bir hal alırlar .kenar bölgesinde veziküller ve lamellöz kepeklenmeler vardır.Bu durumda lezyonlaarın orta bölmü solmüştür üzeri kepeklidir.Büyüyen lezyonunu çevresinde küçük lezyonlar orttaya çıkaröylece scrotuma,gluteal bölgeye ve pubise doğru ilerler cinsel temas ile veya havlu ve çamaşrlarla bulaşır
Tedavi:bu bölgenin kapalıı oluşu ,ısı ve nemlilik ,hastalığın kronikleşmesnde veya yenilenmesinde etkili bir faktördür. Onun için bu bölgenin iyi krulanması ,sıkı ve dar iç çamaşırların ve kilotların giyilmesi önlenmelidir.gevşek ve nemi emici özelliği olan pamuklu çamaşırlar önerilmelidir.Tedaviide sadece şimik yapıları farklı ikili ve üçlu anti fungal topiklerin sabh ve akşam ,7-8 hafta veya oralama 50 gün uygulanması yeterli olmaktadır .İyi olmayan olgular /2-3 oranındadır.Burada nadiren Griseofulvin verilmesi gerekli olgulara rastlanabilir

Verruca Anogenitalis (cndylomata Accuminata):
Veneryan hasttalık olarak kabul edenlerin de bulunduğu anogenital verrucalar,daha çok erkeklerde görülür. Erkeklerde sulkus coronarius ve anus çevresinde ,kadınlarda ise vulva mukozası ,perine ve anus çevresinde özellikle lokalize olurlar ,anogenital orifisleride kısmen örterler .Başlangıçları pembe bir papül şeklindedir .Lezyon geliştikçe büyür ve kanabahar manzarası alır gelişmiş lezyon ,pembe ile koyu kahverekli arasında herhangi bir renkte olabilir .Lezyoların yüzeyiindeki yarıklarda pürülan bir meteryalin birikmesi sonucu ,kötü bir koku ortaya çıkabilir.Herhangi bir basınca uğramayanlar kanabahar görümnde kalırlar .Kıvrım yerlerinde lokalize olup ikik yandan basınca uğrayanlar sıkışma sonucu horoz ibiğine benzerler.Kadınlardaki anogenital verrucaların sayısı gebelikte artar. Her iki cinste de,perinede anal kanal ve rektuda tutulabilir.Bunlar sifilizdekii ikinci devresinde görülen kondilomata lata lar ile karışabilir. Verrucalar saplı bir papillom olup ,yumuşaktırlar Ekeklerde en sık korana , frenulum ve prepusyumdadır.verrucalar üzerleri veriküzdur .sifilitik lezyonların üzeri düzdür.sapsız .endüre papüller halinde karşımıza çıkarlar .Kondilomata acüminatanın dev şekilleri ,(Buschke -löwenstein Tmrü) adını alır .bunlar özellikle sunnetsiz erkeklerin prepusyumunda ve perinede lokalize olurlar .Condylomata acuminata lezyanları hafif kaşıntılı olup travmayla kolayca kanarlar
Tedavi:Tedavi çeşitlerinin bolluğu ,verrucalarda ideal bir yötemin bulunmadığını gösterir.verrucaların spontan olarak iyileşebildiğiğ unutulmamalıdır.yanlızca telkin bile çoğü olguda etkili olbilmektedir .etkili tedavi yötemleri şöylece sıralanabilir
a)Elektrodessikasyon ve küretaj
b)kiryoterapi
c)Asitler
d)Podofilin
e)Formalin
f)Cerrahi

Genital herpes simpleks:
Genital herpes ,tekrarlayan herpes virus tip 2 enfeksinlarında ortaya çıkar .Genital bölgede topluluklar şeklinde veziküllopüstülüz lezyonlardan ibarettir.ingunal bölgede adenopatiye yol açabilirler . Kadınlardaki primer enfeksiyon, ağır seyreden aşırı ağrılı vulvo vajinit ,servisit, uretrit ,yada sistite neden olur.Ağrı ve dizüri ile birlikte ,vajinal mukoza ,serviks ve vulvada veziküller görülür.Grup halinde veziküller hızla birleşerek eritemli ödemli mukoza üzerinde beyaz ve ya sarımtrak renkli plaklar haline dönerler .Tabloya ,ateş ,halsizlik ağrılı bölgesel LAP, üriner retansiyon eşlik eder.Ağır olgularda baş ağrısı , bulantı , kusma ,ense sertliği,pleositoz da eklenir
Erkeklerde benzer biçimdeki lezyonlar daha çok penis ve pubiste lokalize olur .Ağır olgularda ,kadınlardaki gibi sistemik menejit belirtileri ortaya çıkabilmektedir.Gennital herpes kadınnlarda serviks Ca sıklığı fazladır ,bu nedenle genital herpesi bulunan kadınların rutin jinekolojik muayenelerini 6 ay -1 yıl aralıkla yaptırmaları gerekmektedir.
Tedavi:Thymol ‘ün kloform icinde %4 ‘lük çözeltisinin veziküller lezyynlara günde iki kez uygulanması ,kabuklanmayı hızlandırır ve sekonder bakteri enfeksiyonlarını önler Diğer tedavi şekilleri ise :a)Adenin arabinozid (Vidarabine,-Ara -A) DNA polimeraz enzimini engelleyen pürin nukleozid analoğudur b):Asiklovir :asiklik pürin nükleozid analoğudur viral DNA polimeraz
enzimine, normal selüler DNA polimeraz enzimine olduğundan 30 kez daha etkilidir

Sebase Kist:
Scrotum cildinde görülür Birden fazla olabilir .Yağ bezlerinin ağzının komedonlar ile tıkanması sonucu yağ bezinin ifrazı dişa akamaz ve sebase kist meydana gelir .1-2 cm çapına ulaşabilir .Scrotum cildinden kabarık üzeri sarı renklidir. Tedavide kistler lokal anestezi altında cerrahi olarak drene edilirler.

Fronkül:
Scrotum ve gennital bölge cildinde görülür .Follikulüs ve çevresinnin derin enfeksyonudur.En çok stafhklococus aureuslarla meydana gelir .Hijyen şartlara dikkat etmeyen kimselerde ve diyabetlilerde sıktır .Lezyon kıl dibinde lokal kızarıklık ve kaşınıtı ile başlar sonra ödem teşekkül eder ve ağrı ortraya çıkar .kıl dibi sertleşır şişer ,kızarır ve lokal hararet görülür.kıl kökünde püstül ağzı belirir,ateş yükselebilir ingnal lenf bezileri büyür çevrede lenfanjit hali görülür.bir kaç gün sonra flüktasyon alınır .kendiliğinden perfore olursa granulasyon dokusu nedeniyle skatris brakır.
Tedavi’ de başlangıç devresinde günde 3-4 kez lokal sıcak tatbiki ve yüksek doz AB lezyonu geriletir .frönkül teşekkül ettiği taktirde lokal anestezi ile cerrahi drenaj ve AB tedavisi gereklidir.

Fournier Gangreni:
Nadir görülen bir scrotal enfeksiyon şeklidir çoğunlukla ergenlik çağında hijyen şartlarının bozuk olduğü kimselerde ortaya çıkar.çabuk gelişen ve yayılan scrotum ve bazende penis cildinde gangrenöz enfeksiyon ,nekroz ve dökülmelere yol açan mıks bir enffekksiyondur.oldukça ağrılı ve pis kokuludur.Hastanın genel durumu bozuk ve ateşi yüksektir.
Tedavide Yüksek doz penisilin ilave diğer AB ler verilir Fakat cerrahi olarak iki üç yerden scrotum ve penis cildine dren konulur .Drenler günde iki üç kez oksijenli su ile pansuman yapılır .Gangrenöz ve nekrotik alanlar debrid e edilir.

Genital Elefantiazis:
Bir hastalık olmayıp ,semptomdur.Genital bölge lenfatiklerini drene eden lenf damarlarının flaryazis gibi bir hastalıkla tıkanması ,Tm basısı ,lenf bezi diseksiyonu ,lenfogranulöma ingnale ,Tbc ve erizepel gibi hastalıklarla
lenfatik drenajın bozulması sonucu ortaya çıkar
Başlangıç devresi olan lenf ödemde cilt ve cilt altı dokusunda lenf birikmesi sonucu scrotum ve penis şişer ,kızarır.parmakla basıldığında şişlik yumuşaktır ve godde brakır ,istrahatle şişlik kayıp olur,zamanla lenf durgunluğu sebebiyle cilt ve cilt altında fibroblastların artmasıyla bağ dkusu çoğalır Elefanntiazis halli ortaya çıkar. Scrotum ve pennis cildi iyice gerginleşir ,genişler ve sertleşir .parmakla bastırmakla godde brakmaz .scrotum pilileri silinir.penis ve scrotum daha fazla büyür kalınlaşış
Tedavi
Varsa primer sebep tedavi edilir .çoğünlukla yarasızdır. Scrotal olanlarda bir miktar scrotum cildi çıkarılıp scrotum küçültülür ve winkelman oprs
yapılır.Böylece testis lenfatikleri ile drenaj sağlanmaya çalışılır.

Queyrat Eritroplazisi:
Prekanseröz bir cilt lezyonudur.Glans peniste küçük kırmızı üzeri düz .sert ve kaba alanlar şeklindedir.Yavaş yavaş büyür.mikroskobik olarak epidermisin interpapiller uzantıları kalınlaşmıştır.Hücreleri irregülerdir
koryumdaki damarlar kalnlaşmış ve yuvarlak hücre infiltrasyonu vardır.Bunedenle intraepidermal karsinomun bir tipi olarak değerlendirilmiştir.
Tedavi de lokal eksızyyon veya düşük doz radyoterapi yapılır .kanser geliştiği taktirde penis amputasyonu gerekir.

Bowen Hastalığı:
Prekanseröz bir lezyondur .buradada glans pembe ,kımızı renkte fakat daha kuru genellikle lezyonların üzeri kabuklu ve ülseratiftir bununla beraber qeyrat eritroplazisi ile bowen hastalığı klinik olarak birbirinden ayırd edilemez epidermis kalınlaşmış atpik hücreler tarafından kaplanmış ve hücrelerde akantozis vardır
Tedavi de queyrat eritroplazisi gibidir

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR:
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar daha çok genç yaş grubu hastalığıdır erkeklede kadınlardan daha çoktur .Bunun nedeni erkeklerin semptomları daha belirgin olması nedeni ile daha sık doktora baş vurmaları veya cinnsel partnerlerinin daha fazla olması olabilir son yıllardada kadınlarda da cinsel ilişki yaşının düşmesi ile birlikte CBH (cinsel yolla bulaşan hastalıklar)ve bağlı komplikasyonlarda artma gözlenmektedir .sosyoekonomik durumu düşük hastalığın morbiditesi daha yüksektir son zamanlardaCBH da artış olmasının sebepleri arasında cinsel ilişkide bulunma yaşının küçülmesi,evlilik öncesi cinsel ilişkinin yaygınlaşması, tanı ve tesavi imkanlarının artması ile daha fazla hastanın tanı alması sayılabilir CBH nedeni ile tedavi edilen hastaların partnerlerininde mutlaka tedavi edilmesi gerekir CBH ın ortak özellikleri cinsel ilişki ile bulaşmaları genital ülserlerle veya erkeklerde üretrit ,kadınlarda ise vajinit bulguları ile ortaya çıkmalarıdır.
GONOKOKSİK ÜRETRİT: Gonokoklar,(Neisseria gonorrhoea) gram negatif kahveçekirdeği şeklinde,genelde lökositlerin içine yerleşmiş olan diplokokjlardır
Etken ajan 2-10 günlük bir inkübasyon süresi sonrası mukozada iltihaba sebep olur.Bu iltihap genelde cinsel yolla bulaşma gösterir.değişik cinsel pratiklerle ağız mukozasında (oro genital ilşki),rektıum mukozasında anal ilişki iltihabi belirtiler ortaya çıkar.nadiren kkonjunktivit olabilir.
Erkeklerin tümünnde en sık enfeksıyon görülen bölge
üretradır .Heteroseksüel erkeklerde farenks %7 .,homoseksellerde ise %40 ve rektum %25 oranında enfektedir.Enfete dişi partnerle bir kez cinsel birleşmenin
erkek açısından iletim riski %17-20 dir .Buna karşin kadın partnerin enfeke erkekten hastalık kapma riski yaklaşık %80 dır.
Klinik Bulgular:Erkeklerde gonorenin en sık belirtisi üretral akıntı ve diz üridir.ayrıca prostatit gibi koplikasyonlar işeme sıklığ,acil işeme hissi ve noktüriye
yol açabilir Vas deferensten epididie yayılım akut epididime neden olbiliir
ayrıca üretradan cerahatlı akıntı ,meatus üretra externus kızarmış ve şişmiştir üretritin akıntısı sarı veya kahverengidir. Eğer hasta benzer öykü vriyorsa farenks ve rektumda gözlenmelidir farenks enfeksiynları sıklıkla asemptomatiktir.Anoskopi prktitit olgularında rektal mukozanın kolay kanadığını
ve püyü gösteri
Kadında: sıklıkla septmsuz seyir eder ,pollaküri,oligoüri,cerahatlı yeşilmsi akıntıvardır kızarmiş vajina girişi, üretrit,servisit, Bartholin bezlerinde bulgu vardr
Laboratuvar bulgular ve tanı:Hasta en iyisi son işemesinden 1 ve tercihen 4sat
sonra muayene edilirse akıntı henüz idrarla atılmamış olur.bir caliyum alginat eküvyonu üretra measından içeri 2-3 cm sokulur ve nazikçe çevrilir gram boyaması için eküvyon bir lama sürülür ve eküvyon hemen kültür ortamına ekilir kültürde intra celuler diplokokların görülmesidir yada gram boyada her sahada büyük büyütmede(400X)4 veya daha fazla lokositlerin görülmesidir Bakterisit oldüğündan pamuk uçlu eküvyonlar kullanılmamalıdır .Anal epitelden kazıntı yoluyla sürüntü alınmamalı,anoskopi ile rektal sürüntü elde edilmelidir.
Gonpkoksik üretritte gram boyalı sürüntünün spesifitesi%95 dir
Komplikasyonlar:periüretrit sık görülen komplikasyondur,abse olüşümü ,üretral fibrosiz ve nihayetinde üretral darlığa yol açabilir,prostatit gelişeblir Epididmit olüşümunda infertilite ve testiküler atrofiye neden olur
Proktit anal akıntı ,kanama ,ağrı tenezm veya kabızlıkla kendini belli eder Anaskopide pü ve mukozal yüzeylerin kanadığı görülür
Enfeksiyon yayılabilir ateş ve lositos nadirdir kollar ve bacaklarda
küçük duyarlı papüller veya peteşiler görülebilir ve püstülere dönüşebilir hemorajik ve nekrotik hale gelebilir.Tenosinovit ve artrit olüşabilir dizler diğer eklemlerden daha çok tutulur şiddetli artrit tutulumunda artrit açık drenaj ve irrigasyon gerekebilr Ayrıca nadiren hepatit myocardit endocardit ve menenjit görülür
Profilaksi:usulüne göre kullanılan kondomlar yayılımı önleyebilir bir spermisit olan nonoksinol ‘9 un gonokokları öldürdüğü gösterilmiştir.Bir kontraseptif diyaframla kullanıldığında daha çok etkili olbilir
Tedavi:Üretritli hastaların tümünde kesin koit yasağı,diürez artımı .sık yıkanma ve çamaşır değıştırme önlemlerinin alınmasıyla birlikte antibiyotik tedavisine başlanır,eşide erkekle birlikte aynı şekilde tedavi edilmelidir
Antibiyotik tedavisinde:a)seftriakson 125 mg i.m 7gün boyunca günde 2 kez
b)sefiksim 400 mg oral
c)spektinomisin2 mg i.m. tekdoz
d)siprofloksasin500 mg oral tek doz
e)ofloksasin 400 mg oral tek doz
birlikte chlamıdya trachomatis bulunma olasılığı yüksekliği nedeniyle bu tedavilere tetrasiklinler eklenmelidir

SİFİLİZ:Sifiliz’in nedeni sağlam veya erezyonlu cilt veya mukozalardan giren bir Trepnema pallidum spiroketidir.cinsel ilişkiden 2-4 hafta sonra hasta genellikle ağrısız bir penil yara (şankr ) gösterir.şankır hyperemik veya eritemetoz bir leke olarak başlar .Glans ,korona,prepusyum,penis gövdesi,supra pubik bölge veya scrotumda ağrısız papül veya püstül gelişir.Bu oluşümlar patlayarak sert ,zımba gibi lezynlar olüşturulabilir sifilitik, sert şankır oldukçça derine iner .sertleşmiş kenarları ,temiz bir tabannı vardır ve baskıyla ağrımaz.lezyon atlanacak küçük ve geçici olabilir ,tedavvi edilmezise lezyon kendiliğinden iyileşebilir tek tek büyük inguinal nodüller ele gelebilr
Lboratuvar:şankır tabanı kazıntılarının karanlıık saha incelenmesinde veya flöresan antikor teknikleriyle spiroketlerin saptanmasıyla tanı konur .karanlık saha incelenmesi yapılamıyyorsa hem treponema dışı (örneğin VDRL,hızlı plazma reajin testi ,RPR) hemde bir treponemal( örneğin flöresan treponemal antikor absorbsiyonu FTA-ABS ) serolojik testle T. Palliduma karşı oluşan antikorların mikrhemaglütinasyon analizinden yararlanmalıdır
Ayırıcı Tanı: şankroid ,LGV, inguinal granuloma, balanit ,karsinoma ,uyuz ,psoriazis,liken planus ,lökoplaki, eritrplazi ve herpes simpleks virusu enfeksionları sifilizi andırabilir .fakat aksi kanıtlanmadıkça tüm penil lezyonlarının sifiliz olduğu kabul edilmelidir
Koplikasyonlar.:komplikasyonlar hastalığın tersiyer formunda belirir bunlar testis gomları ve nörosifilize sekonder nörojenik mesanedir .
Tedavi:Erken dönem sifilizli hastalara (primer ,sekonder ,1 yıldan daha kısa süre letent vakalarda 2.4 milyon ünite benzatin penisilin G yapılmalıdır penisilin allerjisi olan hastalarda 2 hafta boyunca günde iki kez oral yoldan100 mg doksisikilin veya günde 4 kez 500 mg oral tetrasklin hidroklorür almalıdır
Prognoz mükemmeldir .nüks nadirdir .olouştuğunda daha yoğun bir penisilin tedavisinin uygulanması gerekir

ŞANKROİD (Yumuşak şankır -ulcus molle) gr(-) basil olan Hemophylus ducreyi’ nin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır:cinsel temas dışında çok ender olarak sağlık personeline doğrudan temas ile geçebilir ,sünnettsiz erkeklerde daha sıktır kadınlarda tanıısı zordur inkübasyon süresi 3-5 gündür
lezyon inkülasyonun olduğu yerde eritemle başlar saatler içinde önce papüle ,sonra püstüüle dönüşür ,keskin ,irregüler kenarlı ağrılı ve yumuşaktır büyüklüğü 2 ile 20 mm arasında değişir .Tipik olarak lezyon tek başlar ve inökülasyonla birden fazla yerde görülebilir olguların yarısında inguinal LAP görülür ,genelllikle ünilateral ,ağrılı ve süpüratiptir ,illeri evrelerde bubo formasyyonu oluşur tedavi edilmez veya gecikilirse lenfadenit ve genital lenfödem gelişebilir şankroid ülserleri endürasyon göstermelerine karşşın genelde yumuşak ve elastik yapıdadır tedavi edilmeyen ülserler yavaş yavaş genişler rüptüre olur ve diğer ülserlerle birleşir terminal dönemde elefantiyazis belirirs
Tanı lezyon tabanından veya kenarından veya lenf bezlerinden aspirasyon ile alınan örneklerin direkt tatmalarda gram boyama ile bakterilerin gösterilmesi ve klinnik ile konur fakat kesin tanı bakterinin kültürde üretilmesi ile konur
Ayırıcı Tanı:da ülseratif lezyonlardan :jenital herpes ,sifiliz ,ingunal granuloma LGV ,ve travmatik ülser ve ilaç reaksiyonlarına bağlı lezyonlardan ayırd edilmelidir özellikle sifilizden.:
sifiliz şankroid
inkübasyon süresi 3 hafta 2-5 gün
şankır sert şankır yumuşak şankır
genelde tektir genelde multipl
ağrısızdır ağrılıdır
ağrısız LAP ağrılı LAP
Tedavi :Azitromisin günde tek doz 1gr oral
Erıtromisin 7 gün boyunca günde 4 kez500 mg
Seftriakson tek doz im dir .
ayrıca cinsel ilişkiden hemen sonra yeşil sabun veya su ile jenitalleri özenle yıkamanını hastalığı önlemede etkili olduğu gösterilmiştir
prognoz iyidir .

LYMPHOGRANULOMA VENEREUM(LGV)
Chlamydia ttrachomatis ‘in L1- L2- ve L3 immünotipleri venereal lenfogranuloma neden olur .hastalık geçiçi bir jennital lezyon ,ardından lenfadenit ve olasılıkla rektal darlıklarla karektterizedir .inguinal ve subinguinal lenf nodülleri yumuşar ,süpüre olur ve çoğul sinüzoidler oluşur
inkübasyon periyodu 30-60 gündür cinsel temastan bu süre sonunda penis cildinde makül ve papül olüşür .papülde süperfizyel erezyon meydana gelir bazen papül ülser meydana gelmeden süratle iyileşerek fark edilmez penil lezyondan 1-7 gün sonra inguinal lenf bezlerinde ağrılı şişlikler ortaya çıkar bu devrede hastalarda yüksek ateş ,üşüme .bulantı kusma ,başağrısı görülür .lenf bezleri apseleşerek mültüpil sinüsler halinde inguinal bölge cildinden açılır
Kadınlarda perianal lenfatiklerinde tutulmasıyla sonuçta rektal striktüre yol açar.Rektal muayenede anal kanal annuler şekilde daralmıştır.Erkekte lenfatik sistemde illeri derecede obstrüksiyon meydana geldiği taktirde genital elefantiyasize yol açabilir
Tanıya ilişkin en spesifik test inguinal nodül aspirasyon meteryalinden C. Trachomatıs kültürü elde etmektir.genelikle venereal lenfogranuloma kompleman fiksasyonu ve mikroimmünofloresan antikor testleri gibi seroljik testler Frei deri testinin yerini almiştır .Üretrit ve psitttakozis gibi başka klamidyal enfeksiyonlarıda saptayabildiğinden kompleman fiksasyon testi venereal lenfogranulomaya spesifik değildir Mikroimmünoflöresan serolojik testler yüksek derecede hassatır ve venereal lenfogranulomada kuşkulanıldığında uygulanılmalıdır
Ayırıcı tanıda tüm penil ülser nedenlerinden ayırdedilmelidir ‘ ki bunlar özellikle sifiliz ,herpes simpleks ve şankroid gibi rektal darlığı olan hastalarda daima LGV dan kuşkulanımalıdır LGV şankroid ‘ten ayırt edilemez,her ikisindede olgularıın üçte ikisinde hastalık tek taraflıdır 1-2 hafta içinde belirebilen inguinal bubonları (sert hafif ağrılı kitle ) vardır
LGV inguinal nodüllerin rüptüre drenajı sinüslere yol açabilir kronik inguinal enflamasyon lenfatik obstrüksiona ve elefantiyazise neden olbilir .Rektal darlık geç oluşan bir komplikasyondur.
Tedavi de 3 hafta boyunca günde 2 kez 100 mg oral Doksisiklindir ayrıca 3 hafta boyunca günde 4 kez oral 500 mg Eritromisin veya sulfisoksazol tedavisidir

GRANULOMA İNGUİNALE:İnguinal granuloma,jenitallerin ,perinenin ve inguinal bölgenin deri ve derialtınıtutan ve cinsel yolla bulaşan ,kuluçka dönemi2-3 ay olan kronik bir enfeksiyondur .Enfeksiyon ajanı Calymmatobacterium granulomatis,bir yumurta sarısı vasatında zorlukla çoğalan Klebsiella pneumoniae’yle akraba bir etkendir
İguinal granulomanın ilk belirtisi bir papüldur. Bu çevre deri yüzeyinden kalkık bir ülser olüştürabilir ,ülser tabanı eritemlidir ve hemorajik salgılar içerebilir sert endüredir ve hassas değildir inguinal şişlik veya bir yalancı bubon gerçek bir lenfadenopatiden ziyade derialtı granülomatöz bir süreçtir Tedavi edilmezise doğrudan yayılım ile genişler ve deriyi erzyona uğratır.k ronik inguinal enflamasyon lenfatik opstürüksiyon ve elefantiyasize neden olbilir .Mikroskopta tablo nonspesifik plazma hüçreleri,dev hüçreler ve nötrofiller ,geniş monosit infiltrasynu şeklindedir .monosit stoplazması C.granulomatiisin gücre içi evresi olan Donovan cisimciklerini icerir .Bu aynı zamanda tanı koydurucudur bu organizmalar bipolar boyanan çomakcıklar şeklinde şeklinde belirir.ülser tabanından alınan bir parça doku iki lam arasında ezilerek sitolojik preparat hazırlanır Gimza boyası ,wright boyası ,veya laişman boyasından yaralanabilir
Komplikasyon olarak sekonder enfeksiyon derin ülserasyon ve doku harabiyetine neden olabilr .sinüsler olşabilir dışkılama alışkınlığındaki değişikler bir rektal darlığı düşündürür.
Tedavi :günde 4 kez 500 mg oral ttetrasiklin veya günde 2 kez oral trimetoprim-sülfametoksazol tedavisi başarılı olmaktadır.prognozu iyidir .

JENİTAL HERPES ENGFEKSİYONLARI:
Etyolojik ajan herpes simplex virüsüdür. Herpes simplex bir DNA virüsüdür ,persistans ve latent enfeksiyonlara neden olbilir .rekürren infeksiyonlar ganglionlarda sessiz kalan virüslerin travma,setres ,malignansi gibi immüniteyi etkileyen nedenlerle periferik sinir lifleri ile epidermise geçmesi sonucunda olur .yanlız insanlarda hastalık olüştürürlar,Tıp 1 ve Tıp ıı iki antijenik tipi vardır .Geniital enfeksiyonlar tip II vırüs ile oluşmaktadır .TıpII herpes infeksiyonu anneden fetuse gecer,kadınlarda servikal kanser riski ,infeksiyon olmayanlara göre 5ile 10 kat daha fazladır .Herpes Tıp I ise oral enfeksiyonlarla ilişkilidir cinsel yolla bulaşan hastalıklar için kliniklere baş vuran hastaların %5de herpes simplex görülür ,gonore ve sifilizden 10 kat daha sık görülür
İnkübasyon süresi 2-7 gündür ,lezyonlar vezikül şeklinde multipil ve ağrılıdır lezynların etrafında ve tabanında eritem vardır lezyyonlar çikmadan 1-2 gün önce lezyonların çıkacağı yerde ağrı olur .primer enfeksiyon kadınlarda daha ağırdır .primer jenital herpesi olan hastaların yaklaşık %2 de idrar retansiyonuna yol açan şiddetli sakral veya otonomik sinir sistemi disfonksiyonu gelişir hastalarda idrar retansiynu gözlenebilir kadın ve erkekte dizüri olabilr penis derisi glans penis scrotum ve üretrada lezyonlar gözlenebilir veziküller bir sinir trasesini izlemez bir ertrmatöz zemin üzerinde gruplanırlar Daha önce bu düküntüleri geçirenlerlerde öykü jenital herpes için patognamiktir
primer jenital herpeslı erkeklerin yaklaaşık %10 da otoinokülasyon sonucu jenital bölge dişindada deri lezyonları oluşur.
Tanıda :vezikül tabanından yapılan yaymalarda inklüzyon cisimciklerinin görülmesiyle konur ,lezyonların Tzank veya papanicolau sürüntüleri kültür pozitif olguların %57 sini açığa çıkarır, serumda antikor bakılabilir
Tedavi de ilk epizodunun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla 7ile 10 gün boyunca veya klinnik iyileşme sağlanana kadar günde 5 kez 200mg oral Asiklovir kullanılması önerilir Topikal Asiklovir oral veya IV formlardan daha az etkilidir ve kullanımından vaz geçilmiştir
Bir guanin analoğu olan Asiklovir viral timidin kinaz üzerine etkilidir .selektif olarak viruste foforilizasyona uğrar ve bir viral DNA polimeraz ve zincir sonlandırıcı olarak etki eder .Asiklovir viral saçılımın süresini, lezyonların kabuk bağlanmasına ağrı veya kaşııntının her ikisinin oluştuğu iyileşmeye kadar geçen zamanı kısaltır.

İNSAN İMMÜNYETMEZLİK VİRÜSÜ ENFEKSİYONLARI:
Cinsel temas kontamine şırıngalar ve enfekte kan ürünleri tarafından bulaştırılır .hastaların çoğu homoseksuel erkekler ,intravenüz ilaç kullannıcıları,hemofiliyaklar veya yeterli taramalar yapılmadan kan tranfüzyonu yapılanlardır .Ancak şimdilerde en hızlı artan HIVenfeksiyon oranına heteroseksüel erkek ve kadınlarda rastlanmaktadıır.HIV ennfeksiyonun risk faktörleri risk grubunda oldüğü bilinen partnerlerle cinsel ilişki ,menstürasyon sırasında ilişki seksüel partner sayısının çokluğu ,anal ilişki risk grubundaki partnerlerle cinsel birleşme sayısının artması jenital ülser veya siğillerin varliğı ve diğer cinsel yoldan bulaşan hastalıkların varlığıdıır
Kondom veya spermisitlerin kullanımı korunma sağlar .HIV enfeksiyonunu sık görülen semptomları ,kilo kaybı gece terlemeleri ve ateştir.diğer belirtiler jenarilize LAP kıllı lökoplakiler ,oral kandidiyazis ve kaposi lezyonlarıdır .Hastalığın ileri evrelerinde T4(yardımcı lenfositler )tükenir T8sitotoksik hücrelerde artma olup ve anormal bir Tyadımcı /baskılayıcı oranı mevcut olur.Bu hastalarda en sık pneumocystis karini pnömonisi ,toksoplasmosiz ve kriptokoksik menenjit olmak üzere fırsatcı enfeksiyonlara eğilimindedirler .Bu hastalar ayrıca kaposi sarkomu ve nonhodgin lenfoma gibi neoplazmlar içinde yüksek bir risk taşırlar
Tanıda ,ELISA ile HIV testi /taraması ve Westernblot testiyle doğrulanmasının kombine sensitivite ve spesifitesi%99.9 dan yüksektir Tedavi de Azidotimidin ve proflakside trimetoprim-sülfametoksazol kullannılır.AZT HIV replikasyonunu inhibe ederek etki gösterir
Doktorlar HIV ‘ın bazen prostatik krşptokok,üriner lenfoma glomeruler lezyonlar ve nefritik senddrom ABY ve üriner enfeksiyonuyla birlikte görülebildiğinin bilncinde olmalıdır

JENİTAL SİĞİLLER :Jenital siğiller en hızlı ilerleyen cinsel yolla bülaşan hastalıktır .papilloma türlerinden DNA içeren virusüyle olüşmaktadır farklı kategorilere altgruplanabilir görünür eksternal siğiller en büüyük sıklıkla 6 ıncı ve 11 ıncı tiplerle oluşmaktadır .Anojenital bölgedeki virüs tiplerinin bazıları (örneğin 16.-18-31tipler )kadınnlarda servikal displaziye vekarsinoma gelişmiyle ilişkilidir .Ayrıca homoseksüel erkeklerde sık görülen anüs karsinomuyla ve anal siğillerle yakından ilişkilidir
Teavi de şimdiye kadar hiç bir tedavinin HPV enfeksiyonunu tamamıyla eredike ettiğisapttanmamiştir .Makroskopik eksternal derisiğillleri podofilin veya lazer tedavisiyle ,kriyocerrahi ile tedavi edilebilir.
Ürolog jenittal siğilleri olan hastada diğer siğillerin varlğını kontrol etmek amacıyla meadan soktuğu küçük bir spekulumyardımıyla daima ürettrannın içini gözlemlemelidir .Yanlızca tekrarlayan meatal siğilleri olan erkeklerde sistskopi endikedir .

Sayfa Başına