Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Bölümler

 • Poliklinik
 • Yataklı Servis
 • Operasyon odası
 • Androloji laboratuarı
 • Ürodinami laboratuarı
 • US (ortak kullanım)

Ekipman

 • Sistoskop Seti (Erişkin-Çocuk)
 • Rezektoskop Seti (Erişkin-Çocuk)
 • Üretero-renoskop seti
 • İnternal Üretrotom Seti (Erişkin-Çocuk)
 • Mikrocerrahi Seti
 • Klasik Cerrahi setleri
 • Ürodinami Cihazı
 • Mikroskop, Etüv, Santrifüj vd semen analiz Ekipmanı
 • Ultrasonografi (Ortak kullanımda)
 • C-kollu skopi Cihazı (Ortak kullanımda)

Yapılan Başlıca Tanısal Girişimler

 • Transrektal US ve eşliğinde prostat biyopsisi
 • Ürodinamik Tetkikler
 • Testis biyopsisi
 • Tanısal laparoskopi
 • Semen analizi ve yıkama
 • Tanısal sistoskopi
 • Tüm Üroradyografik tetkikler

Yapılan Başlıca Ameliyatlar

 • Tüm standart açık operasyonlar
 • Radikal ameliyatlar
 • Endoskopik rezeksiyon ameliyatları
 • Endoskopik üriner taş ameliyatları
 • Hipospadiyas ve diğer pediatrik açık / kapalı ameliyatlar
 • Tüm ürojinekoloji ameliyatları
 • Tüm androlojik ameliyatlar
 • Mikrocerrahi ameliyatları
 • (Yakında) perkutan taş ameliyatları
 • (Yakında) ESWL (US ve X-ray odaklama)

Veriler

 • Poliklinik: 4500 hasta
 • Büyük Ameliyat: 150
 • Küçük Ameliyat: 200
 • Açık Ameliyat: 50
 • Endoskopik Ameliyat: 150
 • URS: 40
 • TURP: 80
 • TURT:20
 • İnternal üretrotomi: 20

 

 
 
 
 
 
 
 
   
Copyright 2005, Dogan Unal.
Last update: February 2005